Aktif Çinko Oksit

Neden Aktif Çinko Oksit?

Aktif Çinko Oksit kullanımının sağladığı avantajlar;

Ağır Metal Oranı: Aktif Çinko Oksit içerisindeki ağır metal oranı, normal çinko oksite göre 10 kat daha düşüktür.

Dozaj Tasarrufu: Bir gram aktif çinko oksitin ortalama yüzey alanı 40m2’dir.
Normal çinko oksitin yüzey alanı ise 7-8 m2/gr dır.
Müşterilerimizin taleplerine göre özel üretim yapılmaktadır.

İncelik: Tipik bir çinko oksit ile kıyaslandığında tane boyutu 100 kat daha küçüktür. (Mikroskopta)
Bu özelliği ile kauçuk hamuruna daha homojen ve çabuk karışır. Nihai üründe daha parlak ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmesini sağlar.

Transparanlık: Tane boyutlarının ışığın dalga boyundan daha küçük olması sebebiyle, renklendirme durumunda renkleri bozmaz, renge derinkik ve parlaklık verir. Özellikler A-300 şeffaf ürünlerde iyi sonuçlar vermektedir.

Hafiflik: Dökme yoğunluğu normal çinko oksitten %30 daha düşük olması, aynı hacimdek ürünlerin daha hafif olmasını sağlar. Lastik ürünleri gibi hacim ve adet ile satılan ürünler için, aynı ağırlıktaki hamurdan daha fazla ürün elde edilmesini sağlar.

Yorulma ve Flex Yağlanmayı Geciktirir: Yapılan karşılaştırmalı testlerde aktif çinko oksit ile yapılmış olan test plakalrında çatlama ve yorulma mukavemetinin %30 daha iyi çıktığı gözlemlenmiştir.

Proses Güvenliği ve Geciktiricilik: Reometre eğrilerinden de görülebileceği gibi normal çinko oksite kıyasla daha geç kalkış yapar, fakat kalkış yaptıktan sonra hızla tam vulkanizasyona varır. Scorch (erken kavrulma) etkisini geciktirir. Proses emniyetini sağlar, kavrulma firelerini azaltır.

MERCURY

DÜNYA STANDARTLARINDA BİR AKTİF ÇİNKO OKSİT

NEDEN MERCURY - AKTİF ÇİNKO OKSİT ?

DOSAJ TASARRUFU :Bir gram aktif çinko oksitte ortalama 50-60m2 yüzey bulunur.
Halbuki bu değer normal bir çinko oksitte 7-8m2/gr'dır. Bu da normade Çinko Oksite göre %50'ye varan oranlarda dosaj avantajı sağlar.

İNCELİK :Tipik bir normal çinko oksite nazaran tane büyüklüğü 100 kez daha küçüktür.Bu özelliği ile kauçuk karuışımında daha homojen ve çabuk karışır, iyi disperse olur. Nihai üründe de daha parlak ve pürsüz yüzey sağlar.

TRANSPARANLIK :Tane boyutları ışığın dalga boyundan ufak olduğundan renklendirme durumunda renkleri bozmaz, renge derinlik ve parlaklık verir. Şeffaf ürünlerde çok iyi sonuç verir.

HAFİFLİK :Dökme yoğunluğu normal çinko oksitten %30 daha düşük olduğundan aynı hacimdeki ürünler daha hafif olmasını sağlar.Lastik ürünleri hacim ve adet ile satıldığından neticede aynı ağırlıktaki hamurdan daha fazla ürün elde edilmesine olarak taşınır.

MONTE CARLO

TORİNO

LAGONDA

VANTAGE

MONARCH

CORVETTE